IMC Basis

Wie met volle overtuiging zijn interesses volgt, haalt het meeste uit zijn leven. Daarom laten wij in samenwerking met IMC Basis nieuwsgierige kinderen kennismaken met enthousiaste professionals en hun uiteenlopende vakgebieden. We richten onze lessen zo in, dat er prikkelende en magische momenten ontstaan. Dat worden ervaringen die bijblijven en de horizon verbreden. We stimuleren het lef van onze leerlingen en bieden hen een ijzersterk netwerk. Zo geven we kinderen bagage mee om te kunnen worden wie ze willen zijn.

Tijdens de lessen én de rest van de week wordt de verbinding gelegd tussen IMC Basis, de zaakvakken, taal & rekenen, de kerndoelen en thema’s zoals burgerschap en 21e-eeuwse vaardigheden.

We willen dat ieder kind met plezier naar school
komt en veel leert. Nieuwsgierig?