Meldcode

Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling omvat de volgende vijf stappen:

1. In kaart brengen van signalen.

2. Overleggen met een collega of de aandachtsfunctionaris. En eventueel raadplegen van Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

3. Gesprek met de ouders en betrokkenen.

4. Wegen van de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig thuis raadplegen.

5. Beslissen over zelf hulp organiseren of melden bij Veilig Thuis.

Professionals op BS De Schakel hebben de verantwoordelijk om effectief te reageren en bovenstaande stappen te doorlopen.

Ineke Luyten is de aandachtsfunctionaris van onze school. Met vragen kunt u bij haar terecht.

Voor meer informatie verwijzen we naar de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode