Werkgroep Verkeer

Onze school heeft het Limburgs Verkeersveiligheid Label (LVL).
Scholen die dit label hebben zijn gericht bezig met:
- handelingsgericht verkeersonderwijs;
- een veilige schoolomgeving;
- een veilige school-thuisroute.

Het LVL maakt onderdeel uit van het landelijke Verkeersveiligheidslabel
in het kader van permanente verkeerseducatie.

Juf Babs is onze verkeerscoördinator.
Zij werkt samen met politie, gemeente, VVN en ROVL aan een verbetering van de verkeersveiligheid rondom onze school.

De werkgroep organiseert verschillende acties om de veiligheid voor kinderen te verbeteren en kinderen en ouders bewust te laten worden van de verkeersveiligheid rondom de school. Juf Babs heeft een cursus gevolgd, zodat zij officieel verkeerscoördinator mag en kan zijn.

Op onze school is ook een kinderteam. Dit team bestaat uit zes kinderen uit groep 7 en 8.
Deze kinderen werken actief mee aan een verkeersveilige omgeving. Zij geven voorlichting in alle groepen en helpen bij diverse verkeersacties.

Tot slot nog een verzoek aan u:

Verkeersveiligheid bij school kan alleen bereikt worden in samenwerking met ouders.

Alle ouders hebben het convenant “Veilig halen en brengen” ondertekend.
In dit convenant wordt verzocht met de fiets of te voet naar school te komen. Komt u toch met de auto? Parkeer dan een stukje verderop, zodat de verkeersveiligheid bij de poort gewaarborgd blijft. Wij rekenen op uw medewerking. Bij voorbaat dank!

 verkeer