FAQ

Verlof

Kinderen van 5 t/m 14 jaar zijn volgens de wet leerplichtig. Als je kind om een geldige reden verlof moet krijgen, kun je dat aanvragen via het aanvraagformulier. Dien dit verzoek tenminste 8 weken vóór het gewenste verlof schriftelijk bij de directeur van de school in.
Geldige redenen zijn bijvoorbeeld:
– Om godsdienstige of levensbeschouwelijke verplichtingen;
– Het bijwonen van een huwelijke van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad en vieringen van een 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van (groot)ouders en vieringen van een 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van (groot)ouders;
– Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- en aanverwanten tot en met de 3e graad en bij overlijden van bloed- en aanverwanten tot en met de 4e graad;
In het document Protocol toepassing Leerplichtwet vind je meer informatie over de procedure van een verlofaanvraag en welke redenen als niet-geldig worden gezien voor verlofaanvragen.

Passend Onderwijs

Sinds 2 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden (SWV). Alle schoolbesturen hebben de taak om in gezamenlijkheid voor alle leerlingen, die wonen binnen de regio van het SWV, een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te vinden. Passend Onderwijs is voor alle leerlingen op de basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs bedoeld en richt zich nadrukkelijk op leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de onderwijsondersteuning en begeleiding die de school in het kader van Passend Onderwijs kan bieden en hoe deze georganiseerd is. Bekijk hier het hele schoonondersteuningsprofiel van De Schakel.

Overblijven

Op onze school coördineren twee personen (één ouder en één teamlid) het overblijven. Daarnaast is er een enthousiast overblijfteam, wat iedere dag weer voor de kinderen klaar staat.
Kinderen die overblijven, eten eerst hun meegebrachte boterhammen op. Daarna mogen/kunnen zij deelnemen aan een georganiseerde activiteit of vrij spelen. Dit gebeurt met spelmateriaal van school. Het is ons doel dat de kinderen tijdens de pauze kunnen ontspannen, zodat ze daarna weer voldoende concentratie hebben voor de lessen.

Reglement voor overblijven

Op het schoolplein passen de overblijfouders de regels van “Sociaal Sterke Groep” toe. Ouders moeten hun kinderen met hun eigen ISY-account vooraf aanmelden voor het overblijven. Via ISY kunnen ouders een overblijftegoed kopen met iDeal. Het overblijfbedrag bedraagt €1,20 per keer. Hier komen nog €0,50 administratiekosten bij. Het is daarom verstandig meerdere overblijfbeurten in één keer te kopen.

Ouders die een vergoeding ontvangen van Stichting Leergeld of een andere instantie, dienen hun aanvraag voor vergoeding ook via ISY en/of school te regelen. Voor meer informatie kun je inloggen op ISY en klikken op “instructievideo’s – overblijven”.

Vakanties en vrije dagen

Op vrijdag hebben de groepen 1/2 om de week een dag vrij.
Op vrijdag hebben de groepen 3 t/m 8 om de week de middag vrij.

Vakanties
Herfstvakantie
Maandag 24 oktober tot en met vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantie
Maandag 26 december 2022 tot en met vrijdag 6 januari 2023
Carnavalsvakantie
Maandag 20 februari tot en met vrijdag 24 februari 2023
Meivakantie
Maandag 24 april tot en met vrijdag 5 mei 2023
Zomervakantie
Maandag 17 juli tot en met vrijdag 25 augustus 2023

Vrije dagen
Pasen

Maandag 10 april 2023
Koningsdag
Donderdag 27 april 2023; valt in de meivakantie
Bevrijdingsdag
Vrijdag 5 mei 2023; valt in de meivakantie
Hemelvaart
Donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023
Pinksteren
Maandag 29 mei 2023

We willen dat ieder kind met plezier naar school
komt en veel leert. Nieuwsgierig?

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details