Oudervereniging

De oudervereniging bestaat uit alle ouders/verzorgers van de kinderen van BS de Schakel. Als ouder ben je namelijk automatisch lid van de oudervereniging als het kind op school komt.

Daarnaast bestaat er binnen de oudervereniging een bestuursorgaan: de ouderraad. Deze ouderraad bestaat uit vrijwillige en enthousiaste ouders/verzorgers die samen met de directie en leerkrachten allerlei activiteiten op school organiseren.

Het doel van onze activiteiten is om de kinderen gedurende hun schooltijd op de Schakel leuke en gezellige extra’s te bieden. De ouderraad voert alles uit op vrijwillige basis. Er worden niet alleen activiteiten georganiseerd maar we denken ook met de directie en leraren mee over andere zaken die de kinderen betreft op de basisschool. Dit alles ondersteunend naar de directie en leraren.

Iedere ouder/verzorger betaalt contributie aan de oudervereniging. Omdat dit niet toereikend is om alle activiteiten kostendekkend te maken, proberen we met sommige activiteiten extra geld in te zamelen.

Een aantal keer, gedurende het schooljaar, hebben we op maandagavond een ouderraadvergadering waar een of meerdere leerkrachten aanwezig zijn. Tijdens deze vergaderingen bespreken we de lopende zaken. De eerste maandag in oktober is de jaarvergadering. Een keer per jaar plannen we een uitstapje voor de leden waarvan de kosten voor eigen rekening zijn.

Alle activiteiten kunnen natuurlijk niet plaatsvinden zonder inbreng van ouders /verzorgers. Tijdsinvestering valt reuze mee, tijdens de vergaderingen moet je 80% aanwezig zijn. De werkgroepen/activiteiten worden onderling verdeeld. Je kunt aangeven wat je leuk vindt om te doen. Het zomerfeest is een activiteit die je met de gehele ouderraad uitvoert.

Als we de interesse hebben gewekt, kun je contact opnemen met ons via e-mail: ouderverenigingdeschakel@gmail.com

Hopelijk tot ziens,

Ouderraad BS de Schakel

We willen dat ieder kind met plezier naar school
komt en veel leert. Nieuwsgierig?

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details