Missie

Onze school is gericht op het leggen van een stevige basis voor de verdere ontwikkeling van de aan ons toevertrouwde kinderen. Deze fundering ontstaat door aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind. Groepsdynamiek is het uitgangspunt van onze gedragsaanpak en van coöperatief leren. We streven naar evenwicht tussen behoeften van groepen en van individueel belang.

Het creëren van veiligheid is een belangrijke voorwaarde om tot goed onderwijs te komen. Op De Schakel gelden voor iedereen dezelfde regels. Hierbij zijn de hoofdregels van gedragsaanpak ‘Sociaal Sterke Groep’ het uitgangspunt: we gaan prettig met elkaar om, we gaan correct met elkaar om en we verbeteren de omgang met elkaar.

De Schakel is een goede leerschool waar coöperatief leren een positief effect heeft op de leerprestaties en vaardigheden van onze kinderen. Het bevordert de sociaal-emotionele en de cognitieve ontwikkeling. Kinderen leren van én met elkaar.

Visie

Onze school is gericht op het leggen van een stevige basis voor de verdere ontwikkeling van de aan ons toevertrouwde kinderen. Deze fundering ontstaat door aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind. Groepsdynamiek is het uitgangspunt van onze gedragsaanpak en van coöperatief leren. We streven naar evenwicht tussen behoeften van groepen en van individueel belang.

Het creëren van veiligheid is een belangrijke voorwaarde om tot goed onderwijs te komen. Op De Schakel gelden voor iedereen dezelfde regels. Hierbij zijn de hoofdregels van gedragsaanpak ‘Sociaal Sterke Groep’ het uitgangspunt: we gaan prettig met elkaar om, we gaan correct met elkaar om en we verbeteren de omgang met elkaar.

De Schakel is een goede leerschool waar coöperatief leren een positief effect heeft op de leerprestaties en vaardigheden van onze kinderen. Het bevordert de sociaal-emotionele en de cognitieve ontwikkeling. Kinderen leren van én met elkaar.

We willen dat ieder kind met plezier naar school
komt en veel leert. Nieuwsgierig?

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details