MT

Op De Schakel werken 25 personeelsleden die fulltime of parttime bezig zijn met lesgeven en de opvoeding van ruim 300 kinderen. Om de kwaliteit van het onderwijs te optimaliseren, zetten we de specialismen van breed inzetbare leerkrachten in. Zo hebben wij een intern begeleider, lees- en rekenspecialist, leerkrachtcoach en een specialist voor het jonge kind.

Le type le moins étudié de conséquences désagréables du sexe – le syndrome de la maladie postalazmique, qui est le plus souvent trouvé chez les hommes. Après orgasme, le partenaire médicament érection les attaques d’allergies ou les symptômes de la grippe apparaissent: éternuement, congestion nasale, maux de tête, démangeaisons dans les yeux. Les chercheurs estiment que les médicaments d’allergies sont en mesure d’adoucir les conséquences de cette maladie.

Daarnaast zijn er vijf onderwijsassistenten werkzaam op De Schakel. Een consulent muzikale vorming verzorgt de muzieklessen. Alle groepen krijgen gymles van een docent lichamelijke opvoeding. Het managementteam geeft leiding aan de school onder eindverantwoordelijkheid van de directeur en bestaat uit:

• Leander Versleijen, directeur

• Ineke Luyten, intern begeleider bovenbouw

• Suzanne Vrösch, intern begeleider onderbouw

Leander Versleijen

Directeur

Ineke Luyten

Intern begeleider – lid MT

Suzanne Vrösch

Intern begeleider – lid MT

We willen dat ieder kind met plezier naar school
komt en veel leert. Nieuwsgierig?