Sociaal Sterke Groep

Op De Schakel werken we met de gedragsaanpak ‘Sociaal Sterke Groep’. Deze benadering werkt met groepsprocessen, waardoor alle kinderen beter met elkaar omgaan. Prettig omgaan is de basis van leren. Door deze groepsdynamische aanpak kunnen leerkrachten de leerlingen beter helpen bij de omgang met andere kinderen en volwassenen.

De werkvorm sociokring wordt binnen ‘Sociaal Sterke Groep’ in iedere groep op woensdagmiddag na de kleine pauze gehanteerd. Het is een krachtig hulpmiddel die het pedagogisch klimaat in de groep en op school bevordert. Tijdens deze kring vindt een terugblik op de afspraak van de week plaats. We bespreken thema’s en conflicten en bedenken oplossingen. Daarnaast is er in iedere klas een verbeterbord, waarop staat de verbeterregel van de week genoteerd staat.

We willen dat ieder kind met plezier naar school
komt en veel leert. Nieuwsgierig?

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details