IGDI model

Onze visie op lesgeven (IGDI):

Onze school is klassikaal ingericht. Bij de lessen rekenen, taal en lezen verdelen we de groepen in drie subgroepen: de basisgroep, de verkorte instructiegroep en de verlengde instructiegroep.

In de verkorte instructiegroep zitten leerlingen die de leerstof heel goed zelfstandig aankunnen. Zij hebben aan een korte instructie genoeg en kunnen zelfstandig verder, waarna moeilijkere en uitdagende lesstof volgt.

Leerlingen die moeite hebben met de lesstof, zitten In de verlengde instructiegroep. Deze leerlingen krijgen in een kleine groep iedere dag minimaal vijftien minuten extra instructie in de tijd van het betreffende vakgebied.

De gemiddelde leerlingen zitten in de basisgroep, wat betekent dat elke leerling het onderwijsaanbod binnen de groep volgt dat aansluit bij zijn of haar niveau.

We geven onze lessen volgens het Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie-model (IGDI-model). Dit lesmodel sluit aan bij de verschillende leervermogens van kinderen en geeft een duidelijke structuur in de les:

De vakken taal, lezen en rekenen vormen de kern van het onderwijs. Het zijn de basisvaardigheden en het fundament voor elke verdere ontwikkeling. Daarom nemen deze vakken op onze school een centrale plaats in.

We willen dat ieder kind met plezier naar school
komt en veel leert. Nieuwsgierig?

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details