Startklas

De startklas is bedoeld voor vierjarigen die specifieke onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften hebben. Dit kan te maken hebben met het leren, het gedrag of met de sociaal-emotionele ontwikkeling. Voorheen gingen deze kinderen in veel gevallen meteen naar een vorm van speciaal onderwijs. Nu bieden we deze kinderen een kans om in hun eigen omgeving onderwijs te krijgen.

In de startklas werken onderwijs en zorg samen om de leerling zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Met maximaal twaalf leerlingen in de klas is het mogelijk om extra aandacht te geven en krijgen leerlingen de kans om zich beter te ontwikkelen. Samen met een onderwijsassistent en pedagogisch medewerker, brengt de leerkracht de leerlingen en hun specifieke doelen in beeld. Zo kunnen ze écht maatwerk voor ieder kind bieden.

De leerling zit maximaal één jaar in de startklas. Binnen dat jaar wordt gekeken of de leerling kan beginnen op het reguliere onderwijs of dat er toch iets extra’s nodig is. Als blijkt dat de leerling gedurende het jaar in de startklas al toe is aan een start in een groep 1 van de basisschool, dan stroomt de leerling natuurlijk al eerder uit.

In heel Parkstad zijn negen startklassen ingericht.

Hoe wordt er gewerkt in de startklas op BS De schakel?

Als je kind mag starten in de startklas, wordt er eerst goed gekeken naar wat hij of zij nodig heeft. Natuurlijk weten we al veel van de voorschoolse voorziening en van jou als ouder, maar we willen het kind zelf ook goed leren kennen. We nemen daarvoor enkele weken de tijd.

Het is natuurlijk ook belangrijk dat we veel contact met jou als ouder hebben. We moeten samen ervoor zorgen dat je kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Daarom gaat ook onze pedagogisch professional, Nicky Eggen met je in gesprek over hoe het thuis gaat. Je kunt dan vertellen wat je belangrijk vindt voor je kind, wat je vindt dat hij/zij nodig heeft, maar je kunt ook aangeven of je zelf nog vragen hebt. Zij kan je hierbij helpen of vertellen waar je het beste met je vraag terecht kunt. Nicky werkt naast de startklas ook bij Scoor Jeugdhulp.

In de startklas werkt de leerkracht met alle kinderen aan een programma dat ervoor zorgt dat je kind straks kan starten in groep 1 op de basisschool van je keuze. Daarnaast werkt de leerkracht ook specifiek aan de doelen die voor je kind belangrijk zijn. Ieder kind heeft dus eigenlijk een eigen programma met eigen doelen. De leerkracht wordt hierin ondersteund door de onderwijsassistent, Alyshia Dammers. Samen met de pedagogisch professional volgen zij je kind goed en houden ze precies bij welke doelen al bereikt zijn. Hierbij maken ze gebruik van het observatieprogramma KIJK! en een plan van aanpak dat regelmatig met je besproken wordt.

Je kind komt vier dagen per week naar de startklas. Op vrijdag zijn de kinderen van de startklas altijd vrij.

Aanmeldproces startklas

Je hoeft je kind niet zelf aan te melden voor de startklas. Als je kind naar de peuteropvang, een kinderdagverblijf of een andere voorschoolse voorziening gaat, zullen medewerkers aldaar dit samen met je regelen. In de gesprekken over je kind zullen zij met je bespreken hoe het met je kind gaat en aangeven dat je kind iets extra’s nodig heeft of nog niet toe is aan onderwijs in groep 1 van de basisschool.

Als je kind 3 jaar en 6 maanden is, regelen zij een overleg (knooppuntoverleg) waarin dit allemaal besproken wordt. Bij dit overleg ben je natuurlijk ook aanwezig. De basisschool waar je je kind wilt aanmelden (de moederschool) en de basisschool met een startklas die het dichtst daarbij in de buurt ligt, worden ook uitgenodigd. Als wordt besloten dat de startklas de beste plek is voor je kind, kan je kind daar starten als het 4 jaar is.

We willen dat ieder kind met plezier naar school
komt en veel leert. Nieuwsgierig?

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details