Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) zijn alle ouders en leerkrachten van De Schakel vertegenwoordigd. De raad heeft het recht om instemming te geven over belangrijke zaken die de school aangaan. De MR geeft adviezen en neemt besluiten over zaken zoals de vakantieregeling, de inzet van personeel, en sollicitatieprocedures. Alle taken en bevoegdheden van de MR staan omschreven in het MR-reglement.

Alle MR-vergaderingen zijn openbaar. Ben je geïnteresseerd om er een bij te wonen? Dan ben je van harte welkom.

We willen dat ieder kind met plezier naar school
komt en veel leert. Nieuwsgierig?

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details