Nationaal Programma Onderwijs

Op deze pagina kun je meer informatie vinden over het Nationaal Programma Onderwijs, wat wij op onze school uitvoeren.

Website rijksoverheid: https://www.nponderwijs.nl/
Vanuit de ‘menukaart’ zijn er interventies gekozen, die wij als school inzetten om vorm te geven aan het onderwijsprogramma. Deze interventies kun je hier raadplegen.

Gekozen interventies

Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren:
Tijdens het schooljaar 2021-2022 zetten wij in op het vakgebied rekenen. Hiervoor zijn wij een rekenverbetertraject gestart met ondersteuning van BCO onderwijsadvies. Dit traject richt zich integraal op het rekenonderwijs van onze school. Het handelen van de leerkracht wordt geëvalueerd en aangevuld, de ondersteuningsfaciliteiten (remediërend en verrijkend) worden ingericht en de huidige rekenmethode wordt kritisch geanalyseerd.

Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen
In schooljaar 2021-2022 maken wij gebruik van een begeleidingstraject van bureau Wolters inzake het doorontwikkelen van executieve functies en metacognitie bij leerlingen. Het toepassen van executieve functies in het dagelijks onderwijsproces gebeurt veelal onbewust. Met behulp van dit traject willen wij onder andere de bewustwording en integrale toepassing van executieve functies laten toenemen. Metacognitie en zelfregulerend leren zijn erop gericht leerlingen zelf concreter te laten nadenken over hun leerproces. Op deze manier leren kinderen hoe ze hun leerproces kunnen plannen, monitoren en evalueren.

Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen
In de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 zetten wij in op Motorisch Remedial Teaching (MRT) via een vakdocent. Leerlingen die extra hulp nodig hebben in de motorische ontwikkeling worden op frequente basis uitgedaagd om in spelvorm te werken aan hun motorische vaardigheden. In dezelfde schooljaren wordt via Scoor Jeugdhulp een zorgcoördinator aangesteld voor een dag per week. Deze zorgcoördinator ondersteunt leerlingen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling daar waar leerlingen dreigen vast te lopen. Met behulp van diverse gesprekken en speelse aanpakken gaat de zorgcoördinator met de leerlingen aan de slag om tijdig extra aandacht te schenken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ouders worden altijd betrokken bij bovengenoemde trajecten.

Extra inzet personeel en ondersteuning
Gedurende schooljaar 2021-2022 maken wij gebruik van extra onderwijsassistenten ter ondersteuning van bovengenoemde interventies. De betreffende onderwijsassistenten worden ook ingezet bij extra differentiatiemogelijkheden in en buiten de groep. Dit om ervoor te zorgen dat alle leerlingen het best passende onderwijsaanbod ontvangen.

We willen dat ieder kind met plezier naar school
komt en veel leert. Nieuwsgierig?

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details