Kinderen in de klas

Opleiden in school

Binnen Opleiden in School zal Movare de komende jaren een vervolg geven aan de samenwerking met de Nieuwste Pabo, waarbij de zogenaamde leraarsnesten alleen op opleidscholen zullen en kunnen plaatsvinden. De naam leraarsnest is een metafoor voor leerwerkplekken waar Pabo studenten en opleiding elkaar ontmoeten en de meerwaarde van én voor elkaar ontdekken. Zo ontstaan er leergemeenschappen van eerste- tot en met vierdejaars Pabo studenten die bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs. Een schoolopleider begeleidt de mentoren van de opleidscholen. Mentoren volgen cursussen om de deskundigheid op het gebied van begeleiding van de studenten te professionaliseren.

2 kinderen

We willen dat ieder kind met plezier naar school
komt en veel leert. Nieuwsgierig?